Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Termíny MS v roku 2023

Harmonogram marcového termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS):

14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

    12.20 h – vyhlasovanie tém PFIČ MS
    14.00 h  – zverejnenie kľúča správnych odpovedí pre účely hodnotenia testov z MJL na školách

15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk

    12.30 h – zverejnenie zadaní PFIČ MS z cudzích jazykov úrovne B1, B2
    13.00 h – zverejnenie zadaní PFIČ MS z cudzích jazykov úrovne C1
    14.00 h – zverejnenie kľúča správnych odpovedí  k testom z cudzích jazykov úrovne B1, B2 pre účely hodnotenia na školách
    15.00 h – zverejnenie kľúča správnych odpovedí k testom z cudzích jazykov úrovne C1 pre účely hodnotenia na školách

16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

    12.20 h – vyhlasovanie tém PFIČ MS
    14.00 h  – zverejnenie kľúča správnych odpovedí pre účely hodnotenia testov z UJL na školách

Informáciu o zverejnení PFIČ a kontaktoch pri hodnotení ÚKO EČ MS 2023 nájdete TU.

Testy zo SJL a SJSL budú vyhodnocované centrálne.

Testy EČ MS zverejníme vždy v príslušný deň po skončení testovania najneskôr do 15:00.

Kompletné kľúče správnych odpovedí k testom zverejníme najneskôr do 4. 4. 2023.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. a 12. apríla 2023.