Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou EČ MS - 2023

Kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou EČ MS (ÚKO EČ MS) z testovaných predmetov (okrem testov EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ktoré budú hodnotené centrálne) sa zverejňujú v deň testovania predmetu o 14:00 hod. na webových stránkach: www.nucem.sk (externý odkaz), www.minedu.sk (externý odkaz) a na webových stránkach Centra vedecko-technických informácií SR – školských výpočtových stredísk (CVTI SR – ŠVS): www.svs.edu.sk (externý odkaz), maturita.svsbb.sk (externý odkaz).
Kľúče správnych odpovedí k ÚKO EČ MS z druhých vyučovacích jazykov – úroveň C1 budú na vyššie uvedených webových stránkach zverejnené v deň testovania daného predmetu o 15:00 hod.