Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Základná škola, Slnečná 2, Šamorín

V Šamoríne vznikne slovenská základná škola, prvých žiakov privíta už v septembri

Problematika nedostatkových kapacít základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v niektorých obciach okresu Dunajská Streda sa  po prvýkrát  objavila v roku 2014, keď Mesto Šamorín oznámilo okolitým obciam zrušenie školského obvodu školy s vyučovacím jazykom slovenským z kapacitných dôvodov.  Postupne, v spolupráci so starostami dotknutých obcí, sa hľadali najoptimálnejšie riešenia, ktoré boli  zväčša krátkodobé.  

Neskôr sa podarilo vyriešiť situáciu s nedostatkovými kapacitami základných škôl poskytujúcich vzdelávanie v slovenskom jazyku v obciach Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Veľká Paka.

Na základe požiadaviek rodičov detí z obcí Rohovce, Blatná na Ostrove, Trnávka, Horný Bar, Kyselica, Báč, Macov, kde nie je dostatočne zabezpečené vzdelávanie v slovenskom jazyku zriaďuje Regionálny úrad školskej správy v Trnave v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pod riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od školského roka 2022/2023 základnú školu so sídlom v Šamoríne.

Materiálno technické vybavenie a priestory pre základnú školu poskytol v budove Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín Trnavský samosprávny kraj. Založenie novej slovenskej základnej školy zo žiadneho hľadiska neovplyvní fungovanie maďarského a slovenského gymnázia v Šamoríne, ktoré sídlia v jednej budove.

Regionálny úrad školskej správy v Trnave poveril vedením Základnej školy, Slnečná 2, Šamorín  pani PaedDr. Danicu Mičatkovú. V základnej  škole sa počnúc od 1.9.2022 otvárajú spolu 2 triedy, z toho jedna trieda prvákov a jedna trieda piatakov.

Rodičia žiakov, ktorých deti neboli prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky do žiadnej školy alebo majú záujem o prestup na plnenie povinnej školskej dochádzky do Základnej školy, Slnečná 2, Šamorín,  sa môžu obrátiť so žiadosťou priamo na riaditeľku školy.
IMG-20220725-WA0003                      IMG-20220725-WA0007