Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kontakty

Regionálny úrad školskej správy v Trnave

Ulica Vajanského 615/2

917 01 Trnava

IČO: 
54130531
DIČ: 2121634394

Úradné hodiny v mesiacoch júl, august:

Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok:      08:00 - 12:00
Streda:      08:00 - 12:00
Štvrtok:     08:00 - 12:00
Piatok:      08:00 - 12:00


Úradné hodiny:

Pondelok:        08:00 - 14:00
Utorok:             08:00 - 14:00
Streda:              08:00 - 15:00
Štvrtok:            08:00 - 14:00
Piatok:              08:00 - 14:00

IČO: 54130531

Dátum vzniku: 1. 1. 2022

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

PaedDr. Marta Gubrická
riaditeľka

Sekretariát riaditeľa

Osobný úrad

Mgr. Viera Štrbíková
vedúca osobného úradu
Ing. Martin Krivošík
informatik
Mgr. Ivana Chválová, PhD.
kontrola
Ing. Jozef Matúš
kontrola
Ing. Katarína Mancová
personalistika, mzdy
JUDr. Ing. Jaroslava Škodová
právnik
Mgr. Soňa Martišková
štatistika

Odbor metodiky

RNDr. Eva Huttová
vedúca odboru metodiky
Mgr. Veronika Cenigová
špeciálne školy/ zariadenia
Mgr. Vladimír Jurík
metodik pre MŠ, ZUŠ
Mgr. Nina Mancová
metodik pre ZŠ
Mgr. Michaela Opalková
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže
Mgr. Zuzana Gašparovičová, MBA
metodik pre ŠJ a ostatné školské zariadenia
Mgr. Veronika Vajdová
metodik pre SŠ

Odbor ekonomiky

Ing. Bibiana Kozarcová
vedúca odboru ekonomiky
Ing. Galina Gálová
rozpočet, analýzy
Mgr. Lucia Rezbáriková
rozpočet, analýzy
Mgr. Oľga Pavelková, MBA
rozpočet, analýzy, správa vnútornej prevádzky
Mgr. Martina Domoráková
rozpočet, analýzy
Mgr. Petra Čapušková
metodik účtovníctva
Barbora Prokopová
účtovníctvo
Ing. Zuzana Danišovičová
rozpočet vlastného úradu
Ing. Silvia Mužilová
investičná činnosť, VO