Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Ing. Edita Antalová
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Magdaléna Královičová
sekretariát

Osobný úrad

Mgr. Viera Štrbíková
vedúci osobného úradu
Ing. Martin Krivošík
informatik
Mgr. Ivana Chválová, PhD.
kontrola
Ing. Jozef Matúš
kontrola
Ing. Katarína Mancová
personalistika, mzdy
JUDr. Ing. Jaroslava Škodová
právnik

Odbor metodiky

RNDr. Eva Huttová
vedúci odboru
Mgr. Veronika Cenigová
špeciálne školy/ zariadenia
Mgr. Dana Bednáriková
metodik pre ZŠ
Mgr. Soňa Martišková
metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ
Mgr. Jarmila Šturdíková
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže
Mgr. Michaela Zoboková
metodik pre ZŠ
Mgr. Nina Vakulová
metodik pre MŠ, ZUŠ

Odbor ekonomiky

Ing. Galina Gálová
rozpočet, analýzy
Ing. Gabriela Križanová
rozpočet, analýzy
Ing. Bibiana Kozarcová
rozpočet vlastného úradu
Mgr. Oľga Homolová
správa vnútornej prevádzky
Mgr. Martina Domoráková
investičná činnosť, VO
Mgr. Adriana Mrvová
rozpočet, analýzy
Magdaléna Sklenárová
rozpočet, analýzy
Mgr. Petra Čapušková
metodik účtovníctva