Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

PaedDr. Marta Gubrická
riaditeľka

Sekretariát riaditeľa

Osobný úrad

Mgr. Viera Štrbíková
vedúca osobného úradu
Ing. Martin Krivošík
informatik
Mgr. Ivana Chválová, PhD.
kontrola
Ing. Jozef Matúš
kontrola
Ing. Katarína Mancová
personalistika, mzdy
JUDr. Ing. Jaroslava Škodová
právnik
Mgr. Soňa Martišková
štatistika

Odbor metodiky

RNDr. Eva Huttová
vedúca odboru metodiky
Mgr. Veronika Cenigová
špeciálne školy/ zariadenia
Mgr. Vladimír Jurík
metodik pre SŠ
Mgr. Nina Vakulová
metodik pre ZŠ
Mgr. Michaela Opalková
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže
Mgr. Zuzana Gašparovičová, MBA
metodik pre ŠJ a ostatné školské zariadenia

Odbor ekonomiky

Ing. Bibiana Kozarcová
vedúca odboru ekonomiky
Ing. Galina Gálová
rozpočet, analýzy
Ing. Gabriela Križanová
rozpočet, analýzy
Mgr. Oľga Pavelková, MBA
rozpočet, analýzy
Mgr. Martina Domoráková
investičná činnosť, VO
Mgr. Petra Čapušková
metodik účtovníctva
Mgr. Peter Hutta
správa vnútornej prevádzky
Barbora Prokopová
účtovníctvo
Ing. Zuzana Danišovičová
rozpočet vlastného úradu