Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Regionálny úrad školskej správy v Trnave ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Kontakt:
Regionálny úrad školskej správy v Trnave
Ulica Vajanského 615/2
917 01 Trnava

Telefón: 033/32 26 520  
E-mail: sekretariat@russ-tt.sk

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) nájdete tu.