Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Aktuality

RC Hlohovec
Modulové vzdelávanie v dňoch 18.1.-20.1.2023 v oblasti diskriminácie.
rchlohovec18_1_2023tchlohovec19_1_2023

RC Hlohovec
Vianočná komunita 19.12.2022 koncert venovaný zamestnancom RC Hlohovec,pod vedením vychovávateľa Mgr. Mariána Borika.
vianoce1vianoce2

RC Hlohovec

Kŕmenie lesnej zveri Reedukačné centrum Hlohovec.
 rc 1rc2

RC Hlohovec
Súťaž kreatívnych umelcov Liptovský Mikuláš,získali chlapci z RC Hlohovec v kategórii spev 1.miesto Jozef Šandor a Adrián Petrovič.
umelci LM

Spojená škola Vrbové

Po dlhšom čase mesto Vrbové organizovalo v dňoch 16. až 20. 12. 2022 Malé vianočné trhy, ktoré spríjemnili svojím vystúpením žiaci Spojenej školy Vrbové.
vianočné trhy v mestevianočné trhy v škole

Spojená školy Senica
Reportáž z Vianočného koncertu speváckeho zboru mesta Senica Cantilena, kde vystupovali i deti z našej školy s krátkym programom ako hostia podujatia nájdete tu.

Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy žiakov odborných učilíšť
Úspesšné celoštátne podujatie, ktorého organizátorom bola Spojená škola Hlohovec a si našlo svojich víťazov. Srdečne gratulujeme.
Fotodokumentíciu nájdete tu.
Televízny videozáznam nájdete tu.

Deň otvorených dverí na Spojenej škole v Hlohovci
DOD na našej Spojenej škole v Hlohovci, ktoré sa konalo 1.12.2022 pod vedením p. riaditeľky Tomšíkovej a úžasných pedagogických a nepedagogických zamestnancov a opäť škola ukázala, čo všetko vie ponúknuť svojim budúcim študentom a tí terajší mali možnosť predviesť, čo sa do dnes naučili.
Fotodokumentácia nájdete tu.
Videozáznám nájdete tu.

Slávnostné uvedenie zrekonštruovaných priestorov novej Materskej školy, ktorá je organizačnou súčasťou Spojenej školy, Beethovenova 27, Trnava

Materská škola je zameraná na vzdelávanie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/.Vo  vzdelávaní používame Elkoninovu metódu výuky čítania a to cez napodobňovanie zvukov zvierat, z rytmiky zvukov čo vedie k procesu fonematického uvedomovania. Dieťa sa učí, že hovorené slovo pozostáva z menších častí-zvukov, ktoré je možné identifikovať a manipulovať s nimi. Je to trieda 5 až 6 ročných detí s diagnózami: afázia, fufnavosť, dyslália, dyzartria... Tieto deti absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie a po skončení budú prijatí do ZŠ pre žiakov s NKS, ktorá je tiež organizačnou zložkou Spojenej školy.
316149502_1207905303131447_3006866644560780138_n 316163196_439603315012665_2150343431045519235_n 316269260_3337188756496762_4433511294043696400_n

Úspešnou reprezentáciou v slovenskej a v medzinárodnej súťaži sa môže pochváliť Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, ktorej Eliška R. v kategórii armwrestling získala 2 zlaté medaily na Majstrovstvách sveta vo Francúzsku a Adriana Š. získala striebornú medailu na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v cykliste 2022. K týmto úspechom im srdečne gratulujeme.

Rakická Šišková

Udelenie čestného názvu

Zástupcovia Regionálneho úradu školskej správy v Trnave pri príležitosti otvorenia nového školského roka odovzdali dekrét z Ministerstva školstva Slovenskej republiky o udelení čestného názvu škole. Vo Veľkých Úľanoch škola ponesie meno prvého učiteľa z tejto obce Mikuláša Lieskovského.
S novým názvom bude škola naďalej miestom, kde budú žiaci radi získavať nové vedomosti a skúsenosti, budú sa radi učiť a popri tom spoznávať nové veci. Pedagógom želáme aby Vás Vaša zodpovedná práca napĺňala a prinášala Vám viac radostí ako starostí.

IMG-0795 IMG-0799