Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Aktuality

RC Hlohovec- športový deň
PHOTO-2023-09-18-10-22-12PHOTO-2023-09-18-10-22-11

RC Hlohovec
Prázdninový pobyt Hodruša Hámre.
PHOTO-2023-08-28-09-32-40PHOTO-2023-08-28-09-32-41

Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava
Predposledný augustový týždeň sme zrealizovali Denný letný tábor pre žiakov Spojenej školy. Pilotný ročník dopadol veľmi dobre a účastníkom zostanú krásne spomienky. Každý deň si pripravili pestrý program dve pani učiteľky. Nechýbali ani zaujímaví hostia, ktorí nám spestrili program a venovali svoj čas. Sme veľmi radi, že medzi nás zavítala pani Klára so svojím psíkom Juny, s ktorým sme absolvovali canisterapiu. Taktiež medzi pozvanými lektormi bola hudobníčka Ika s veselou gitarou, ktorá nás nielen roztancovala a rozospievala ale naučila aj niečo z angličtiny. Ďalším hosťom a lektorom bol špecialista na funkčný pohyb a crossfitový tréner Rado Erent z Different Athletict club, ktorý nám ponaťahoval všetky svaly ale aj sme sa pri tom pozabávali. Každý deň nechýbali ani tvorivé dielne a domov sme si odniesli vlastnoručne pomaľovaný kvetináč aj so skalnou ružou, voňavé mydielka a sviečky, výtvory z keramickej hliny, indiánske náramky či farebné koláčiky. Veľmi nás bavilo aj poobedie v školskej kuchynke kde sme si vždy pripravili nejakú malú maškrtu. Taktiež sme boli aj na výletoch a dokonca aj v aquaparku :) Okrem toho sme mali športovú olympiádu, tanečný maratón, vodné hry na ihrisku, čítanie rozprávok a mnoho ďalšieho.
369706964_150219808119518_1499863911401833804_n370480738_151560931318739_4189249356656639429_n

Spojená škola, Valová 40, Piešťany

V tomto školskom roku sme ukončili druhý rok práce v projekte Školy, ktoré menia svet a získali sme titul " Škola , ktorá mení svet ". Cieľom projektu  je podporiť učiteľov a učiteľky v rozvíjaní dôležitých občianskych zručností žiakov ako sú kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálna gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatia, rešpekt voči inakosti ľudí a názorov, občianska angažovanosť a zodpovednosť.
certif 2

RC Hlohovec

19.6.-20.6.2023 sa konali záverečné skúšky v RC Hlohovec. Úspešne ukončili 2 stolári a 1 zámočník.
foto111foto222

Spojená škola, Valová 40, Piešťany
27.6.2023 Na základe osobnej návštevy školy a výsledku rozhodnutia Rady Zelenej školy naša škola opätovne splnila podmienky na udelenie titulu Zelená škola a získanie medzinárodného certifikátu s platnosťou do augusta 2025.
Zelená škola je medzinárodný environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.
zelená školazelená 01

Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové

V tomto školskom roku sme sa už po 8-krát zúčastnili pobytu v škole v prírode, tento raz v Penzióne Koruna. Absolvovali sme vychádzky do okolia penziónu, do blízkej dedinky za účelom nákupu, hrali športové a spoločenské hry. Pri tom sme rozvíjali vzájomné vzťahy, zamerali sa na svoju sebaobsluhu – trénovali osobnú hygienu a starostlivosť o seba. Cestovali sme autobusom na prehliadku kúpeľného mesta Bojnice, na exkurziu do Skleného sna, čo je sklárska dielňa, kde nám pán sklár predviedol svoje umenie pri práci so sklom. Návštevu nám bude pripomínať zakúpený darček zo skla. Každý večer nám spríjemnili veselé spoločenské hry tiež príprava večere v podobe opekačky. Piesne a hry na hudobné nástroje, ako aj obľúbené tance, nás zabavili a spríjemnili upršaný čas. Všetko sme poctivo zdokumentovali fotografiami. Domov sme sa vrátili bohatí o nové kamarátstva a zážitky, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.
12

Spojená škola, Valová 40, Piešťany

V šk.roku 2022/23 naša škola opäť získala titul "Škola priateľská k deťom".
Program Škola priateľská k deťom je zastrešovaný Slovenským výborom pre UNICEF. Jej základom je myšlienka Dohovoru o právach dieťaťa, a to vzdelávať a vychovávať k uplatňovaniu tohto dohovoru. Zapojení sú všetci – žiaci, učitelia, rodičia, nepedagogickí pracovníci.
OSN definuje práva každého dieťaťa na svete vrátane občianskych, kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych práv. Je postavený na štyroch základných princípoch, ktorými sú:nediskriminácia,najlepší záujem dieťaťa,právo na život, prežitie a rozvoj,právo na rešpektovanie názorov dieťaťa.
Základným kameňom je participácia detí na chode školy. Zámerom je vytvoriť také prostredie, v ktorom sa deti budú cítiť bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého budú chodiť s radosťou.
škola priateľská 23 3

Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové

Tohtoročnou témou XXIII. ročníka Celoslovenského výtvarného salóna znevýhodnených detí   2023, ktorý organizuje Spojená škola Vrbové, bolo „Slovensko, moja rodná zem“. Do náročnej výzvy sa zapojilo až 77 špeciálnych škôl a školských zariadení z celého Slovenska a hodnotených bolo 208 výtvarných prác. Úspešné boli všetky. Odborná porota zložená z učiteľov výtvarnej výchovy mala náročnú úlohu, aby v kategórii mladší žiaci a starší žiaci vybrala 3 najkrajšie práce. Tiež detská porota a riaditeľka školy ocenila žiacke práce.
Slávnostná vernisáž bola spestrená kultúrnym vystúpením žiakov Spojenej školy Vrbové, v ktorom sa žiaci prezentovali tancom, spevom i recitáciou. 
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať riaditeľke Gymnázia JB Magina vo Vrbovom za poskytnutie priestorov na zrealizovanie výstavy i mestu Vrbové za poskytnutie občerstvenia pre hostí a cien pre víťazov.
1_VS_20232_VS_2023

Spojená škola, Valová 40, Piešťany
16.6. 2023 sme sa zúčastnili vernisáže výstavy spojenej so slávnostným vyhodnotením súťaže Celoslovenského XXIII. výtvarného salónu znevýhodnených detí 2023, ktorý organizovala Spojená škola Vrbové. Téma tohtoročného salónu znela “Slovensko, moja rodná zem”. Náš žiak praktickej školy, Tomáško Kubička, v nej za svoju prácu “Junák spod hôr” získal úžasné 1. miesto v kategórii starších žiakov.
vrbové 14vrbové 9

ŠZŠ, Fándlyho 751, Sereď

Dňa 9. júna 2023 sa v telocvični ZŠ J. A. Komenského v Seredi uskutočnil VI. ročník okresnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise venovanej oslave Olympijského dňa 2023. Usporiadateľom súťaže bola Špeciálna základná škola Sereď v spolupráci so stolnotenisovým klubom „Mladosť“ v Seredi. Mottom súťaže bolo „Olympijský deň je príležitosť. Každý pohyb sa počíta!“
111112222

Spojená škola, Valová 40, Piešťany

15.6.2023 Dnes sme dostali poďakovanie z Unicefu :
"Ďakujeme, že ste boli s nami a podporovali nás počas zbierky Modrý gombík 2023. Nesmierne si vážime Vašu pomoc a mimoriadne záslužnú prácu, ktorú ste počas zbierky odviedli. Aj vďaka Vám môžeme pomôcť miliónom detičkám po celom svete".
Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 bola venovaná deťom, ktoré sa trápia,ktoré majú rany na duši, deťom, ktoré vyrastajú v humanitárnych krízach a pomáha aj deťom na Slovensku.Pomáha  miliónom detí na svete, ktoré vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy.
gombík 1

Spojená škola, Valová 40, Piešťany
12.6.2023 Školy, ktoré menia svet
Uplynulý týždeň sa v projekte Školy, ktoré menia svet, v ktorom pracuje naša škola už druhý rok, niesol v znamení odovzdávania titulu a certifikátu "Učiteľ, ktorý mení svet". Certifikáty boli odovzdané úspešným absolventom zo ZŠ a SŠ vo všetkých kútoch Slovenska. Počas intenzívneho 2-ročného vzdelávania v programe Školy, ktoré menia svet sa pod vedením skúsených odborných lektorov a lektoriek zoznámili s viac ako 30 aktuálnymi občianskymi a spoločenskými témami, ako napr. umelá inteligencia, kritické myslenie a argumentácia, politika, prevencia radikalizácie mládeže či Európska únia, ale aj zážitkové vzdelávanie, gamifikácia, nenásilná komunikácia či psychická odolnosť. Vo všetkých oblastiach nadobudli teoretické know-how ako aj praktické zručnosti, ktoré sa stali každodennou súčasťou ich školskej praxe. Okrem toho sa stali nenahraditeľnými členmi celoslovenskej rodinnej komunity pedagógov, ktorí sú živým príkladom toho, že inovatívne, moderne a s radosťou sa to DÁ.
Medzi učiteľmi, ktorí menia svet pre šk.rok 2022/23, je i naša p.učiteľka : Mgr.Marta Šulavá.
školy 1školy 2

Spojená škola, Čajkovského 50 , Trnava
Deň dobrej nálady a zdravia

Dňa 07. júna 2023 sa konala celoškolská akcia „Deň dobrej nálady a zdravia“ , do ktorej sa zapojili všetky deti, žiaci a klienti školy v rámci jednotlivých organizačných zložiek, podporiť nás prišli rodičia detí . Akcia prebiehala pod vedením koordinátora protidrogovej prevencie a bola zameraná na zdravú výživu, zdravý životný štýl,  do ktorého spadá i pohyb a pohybové aktivity, najmä v spojení s dobrou náladou.
Žiaci Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy pod dohľadom pedagógov pripravili zdravé jedlá a množstvo ovocia ako nielen ukážku zdravej výživy, ale priamo i na konzumáciu pre všetkých.  Koordinátor protidrogovej prevencie v spolupráci s pedagógmi zapájal deti, žiakov a klientov do rôznych činností a aktivít, ktoré si vopred pre jednotlivé triedy pripravil.
V závere bola uskutočnená najobľúbenejšia aktivita všetkých detí a to  - diskotéka.
Viac nájdete tu.
cajkovskeho 13.6.23

Spojená škola, Čajkovského 50 , Trnava

Škola v prírode
Na prelome mesiacov máj a jún sa žiaci našej školy zúčastnili školy v prírode v krásnom prostredí Vysokých Tatier, v Tatranskej Lomnici.
Okrem turistických vychádzok deti trávili čas pohybovými a hrovými aktivitami, relaxovali v bazéne a boli súčasťou i podujatia poriadaných mestom Vysoké Tatry.
Všetci si užili týždeň slniečka, hier a zábavy, s milým prekvapením ku Dňu detí. Viac nájdete tu.
foto13.6.23

Spojená škola, Valová 40, Piešťany

Erasmus +, Grécko - Katerini
V rámci programu Erasmus +, "Medzinárodné školské výmenné partnerstvá " sa naši pedagógovia zúčastňujú poslednej zahraničnej návštevy v projekte " Comunicate, share and learn "/ Komunikuj, zdieľaj a uč sa/ , ktorý naša škola realizuje už viac ako 2 roky ako jedna z mála slovenských špeciálnych škôl. Týždňový pobyt / 12.6. - 17.6.2023 / absolvujú v Grécku, v meste Katerini. Tu sa spoločne so zástupcami špeciálnych škôl z Lotyšska, Turecka, Grécka  a Slovenska  zúčastnia rôznych spoločných aktivít na tému umenia a tvorivosti. Prezentujú sa aktivity jednotlivých škôl, vymieňajú si skúsenosti a  učia sa nové veci.
katerini 2katerini 10

Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové
Naša účasť na Atletickom festivale pre deti s Downovým syndrómom začala už 25.05.2023 (štvrtok). Čakala nás dlhá cesta - z Piešťan do Trenčína, odtiaľ do Kysaku a z neho do Prešova. Na stanici v Prešove nás čakal organizátor Mgr. Miroslav Petruš nás odviezol na ubytovanie a pripravil pekné prekvapenie a spríjemnenie večere - bowling a pizzu k tomu. Atletický festival pre deti s Downovým syndrómom začal v piatok 26.05.2023 spoločnou ceremóniu, kde sa nastúpili všetci športovci a spoločne pochodovali. Po príhovore a tanci študentov z Prešovskej univerzity sa začal Atletický festival naplno. Ako prvý bol beh v rôznych dĺžkach. Naša žiačka Lenka Pavlusová bežala na 50 m a Ivanna Noviková bežala na 100m. Po ukončení behu bola ďalšou disciplínou skok do diaľky z miesta. Zúčastnili sa ho všetci naši prihlásení žiaci - Lenka Pavlusová, Ivanna Noviková a Christrián Zachar. Ako posledná disciplína bol hod kriketovou loptičkou, ktorej sa zúčastnili taktiež všetci naši žiaci. Po všetkých disciplínach sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie disciplín a odovzdávanie diplomov a medailí. Naša žiačka Lenka Pavlusová získala 1. miesto v skoku do diaľky vo svojej kategórii a 2. miesto v hode kriketovou loptičkou vo svojej kategórii.
Účasť na Atletickom festivale pre deti s Downovým syndrómom v Prešove je pre nás cennou skúsenosťou, stretli sme veľa milých a ochotných ľudí. Ďakujeme všetkým organizátorom a tešíme sa na možnosť zúčastniť sa ďalších ročníkov.
AF_DS_Prešov_2023AF_DS_Prešov_2023_1

Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové

V pondelok 22.5. sme sa so žiakmi zúčastnili školského výletu do Medolandie v Dolnej Krupej. Oboznámili sme sa s výrobkami, ktoré nám dávajú včielky a ochutnávali sme rôzne druhy medu. Ovoniavali sme propolis, včelí peľ a vlastnoručne sme si vyrobili sviečku z medového plástu. Potom sme si prešli rozárium a včelárium plné ruží a rôznych kvetov a byliniek. V parku sme zažili veľa zábavy na preliezačkách z dreva a pri tabuliach s labyrintom sme našli cestu včielky ku kvetu. Takýmto spôsobom sme si pripomenuli aj Deň včiel.
MEDOLANDIAMEDOLANDIA (4)

Praktickej školy, Beethovenova 27, Trnava

Majstrovstvá Európy v armwrestlingu vo Fínsku, kde Eliška Rakická žiačka 3. ročníka Praktickej školy, Beethovenova 27, Trnava, získala 2 zlaté medaily za pretláčanie pravou aj ľavou rukou.
armwrestling

RC Hlohovec

22.5. - 23.5.2923 sa zúčastnili chlapci z RC Hlohovec športových hier reedukačných centier v RC vo Veľkých Levároch: Získali 1.miesto vrh guľou Dalibor Horvát a 3.miesto vo futbale a volejbale.
PHOTO-2PHOTO-2023-05-26-21-38-34

RC Hlohovec

20.5.2023 reprezentovali RC Hlohovec v Piešťanoch na podujatí Tradičné umelecké remeslá.
PHOTO-2023-05-23-14-06-22

Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové
V rámci Európskeho futbalového týždňa Špeciálnych olympiád 2023 sme zorganizovali futbalové zápasy mladších žiakov a starších žiakov. Vyvrcholením dňa bol zápas starších žiakov proti pedagógom školy. O správnu športovú atmosféru sa postaralo publikum zložené z ostatných žiakov a pedagógov.
Európsky futbalový týždeň Špeciálnych olympiád 2023

Spojená škola, Valová 40, Pieštany

24.5.2023 Sa konal už 8.ročník tanečnej súťaže žiakov špeciálnych škôl Tanec bez hraníc Piešťany 2023, ktorú každý rok organizuje naša škola. Súťaže sa zúčastnilo 178 žiakov zo 14 škôl - SZŠ Holíč, SpŠV Vrbové, SpŠ Senica, SpŠ Myjava,ŠZŠ Galanta,ŠZŠ Sereď, SŠI Trenčín,SpŠ Hlohovec, SpŠI Námestovo, SpŠ Nové Mesto nad Váhom,SpŠ Trnava-Lomonosova, Spš Piešťany, SPŠI Bytča,SpŠ Trnava- Čajkovského.
Súťažilo sa v kategóriách ľudového a moderného tanca, v družstvách 1. stupňa, 2.stupňa a zmiešaných. Súťažilo sa o najlepšie dievča, chlapca i dvojicu.
tanec3tanec4
Každoročným "bonusom "v tomto ročníku boli Matúš Kolárovský - Yael a Ego.V porote zasa zasadol známy herec Roman Pomajbo. Ako hostia aj tento rok zatancovali členovia TK Danube Bratislava.
Všetky deti predviedli v súťaži úžasné výkony, nápadité choreografie i kostýmy. Porota mala neľahkú úlohu.
Atmosféra bola fantastická, všetci si dobre zatancovali, zabavili sa a odniesli si krásne zážitky.
tanec1tanec2

Spojená škola, Valová 40, Pieštany
15.5.-19.5.2023 Týždeň modrého gombíka Naša škola sa v rámci projektu "Škola priateľská k deťom "zapojila do 17. ročníka zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá prebiehala v priestoroch školy. Tento rok je venovaná téme duševného zdravia detí a výnos z nej bude pomáhať deťom na Slovensku a v zahraničí. Naši žiaci si tak vyskúšali funkciu dobrovoľníkov a stali sa tak nádejou pre deti, ktoré pomoc v humanitárnych krízach potrebujú.
modrý 1modrý 7

Spojená škola, Valová 40, Pieštany
Úrad verejného zdravotníctva SR prišiel našim žiakom odovzdať diplom a športové potreby, lebo vyhrali 1. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži pri príležitosti Svetového dňa obezity 2023. Viac nájdete tu.
pn1pn2

HC Hlohovec
Dňa 10.5.2023 sa v RC Hlohovec konala prednáška o Kyberšikane.
foto kybersikanafoto2kyber

Spojená škola Sládkovičovo
Okresné kolo Súťaže v prednese poézie a prózy organizované Spojenou školou v Sládkovičove nájdete tu.

RC Hlohovec
Celoslovenská súťaž v odbore maliar v RC Hlohovec 1.miesto SŠI Rožňava 2.miesto SŠI Bratislava,3.miesto SŠI Kysucke nove Mesto,4.miesto OU-RC Hlohovec .Súťaži sa zúčastnilo 7 družstiev.
PHOTO111PHOTO22

Spojená škola Vrbové

V pondelok 17. apríla 2023 sme v Spojenej škole Vrbové privítali vzácnu návštevu. Mgr. Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko (ŠOS) a Ing. Veronika Sedláčková, riaditeľka pre medzinárodné vzťahy ŠOS, nám prezentovali nielen činnosť ŠOS, ale i metodiku zavádzania športových aktivít na hodinách telesnej výchovy i v každodennom živote. Na záver nám predstavili projekt Unifikované školy, ktorého myšlienkou je spájať cez šport deti s i bez zdravotného  znevýhodnenia. Prednášky sa zúčastnila i p. uč. Mgr. Mária Kuricová zo ZŠ Komenského II Vrbové, s ktorou sme na záver diskutovali o možnostiach inkluzívneho prepojenia dvoch škôl vo Vrbovom cez športové aktivity.
Unif.školy_Vrbove1Unif.školy_Vrbove2

RC Hlohovec

17.04.2023 sa v RC v rámci prevencie konala prednáška Pravda o drogách- témy elektronické cigarety vapovanie, obľúbené u mládeži dopad na zdravie ,iné návykové látky s p.M.Bučkom z OZ Slovensko.bez drog.
PHOTO-2023-04-17-11-00-21PHOTO-2023-04-17-11-00-

Práve sme opravili spodnú časť fasády na budove CPP Hlohovec
Okrem každodenných odborných činností v Centre poradenstva a prevencie Hlohovec pokračujeme aj v postupnom zveľaďovaní interiéru a exteriéru. Pôvodná spodná časť fasády budovy zo strany vchodu A bol ešte donedávna domaľovaný grafitmi, boli na ňom rôzne preliačiny, trhliny a miestami opadaná omietka. Po opravách a novom fasádnom nátere bude mať nielen spodná časť ale aj celé priečelie budovy Centra poradenstva a prevencie v Hlohovci krajší a atraktívnejší vzhľad.
04_Po_dokončení05_Po_dokončení_a__pohľad_na_vchod_A

RC Hlohovec

Príprava na sviatky hľadanie veľkonočných vajíčok.
rc vn1rc vn2

Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové
Rozsvieť modrú je celosvetová kampaň, do ktorej sa zapojilo aj Slovensko pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Iniciatíva vychádza z jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. K tejto akcii sa pripojila i naša škola. V pondelok 27.3. sme všetci prišli do školy oblečení v niečom modrom. A prečo v modrom? Modrá farba je symbolom komunikácie a práve problém s ňou je jedným z hlavných prejavov autizmu. Preto sme sa tento rok rozhodli, že spolu s deťmi sa pokúsime naučiť, ako sa dá komunikovať inak, ako hovorenou rečou. S deťmi sme sa porozprávali o tom, čo je autizmus. Spoločne sme prišli na to, že komunikovať môžeme napríklad aj posunkami či obrázkami. Potom sme si niekoľko posunkov ukázali a dokonca sa ich aj perfektne naučili. Nakoniec sme si vypracovali pracovné listy, nafúkali modré balóny a urobili krásne modré fotky. V tento deň sme našli nové cestičky vzájomnej komunikácie s deťmi s autizmom. Verím, že tento deň u nás na škole prispel svojou troškou ku zvýšeniu povedomia o autizme, ale i ku lepšiemu pochopeniu a rešpektovaniu našich spolužiakov s autizmom.
vrbove1vrbove

RC Hlohovec

Lyžiarsky výcvik Vyšná Bóca RC Hlohovec.
rc lyziarsky1rc lyziarksy2

RC Hlohovec
Fašiangový karneval RC Hlohovec. Hostia dievčatá RC Zlate Moravce.
rc fasiangy1rc fasiangy2

RC Hlohovec
Modulové vzdelávanie v dňoch 18.1.-20.1.2023 v oblasti diskriminácie.
rchlohovec18_1_2023tchlohovec19_1_2023

RC Hlohovec
Vianočná komunita 19.12.2022 koncert venovaný zamestnancom RC Hlohovec,pod vedením vychovávateľa Mgr. Mariána Borika.
vianoce1vianoce2

RC Hlohovec

Kŕmenie lesnej zveri Reedukačné centrum Hlohovec.
 rc 1rc2

RC Hlohovec
Súťaž kreatívnych umelcov Liptovský Mikuláš,získali chlapci z RC Hlohovec v kategórii spev 1.miesto Jozef Šandor a Adrián Petrovič.
umelci LM

Spojená škola Vrbové

Po dlhšom čase mesto Vrbové organizovalo v dňoch 16. až 20. 12. 2022 Malé vianočné trhy, ktoré spríjemnili svojím vystúpením žiaci Spojenej školy Vrbové.
vianočné trhy v mestevianočné trhy v škole

Spojená školy Senica
Reportáž z Vianočného koncertu speváckeho zboru mesta Senica Cantilena, kde vystupovali i deti z našej školy s krátkym programom ako hostia podujatia nájdete tu.

Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy žiakov odborných učilíšť
Úspesšné celoštátne podujatie, ktorého organizátorom bola Spojená škola Hlohovec a si našlo svojich víťazov. Srdečne gratulujeme.
Fotodokumentíciu nájdete tu.
Televízny videozáznam nájdete tu.

Deň otvorených dverí na Spojenej škole v Hlohovci
DOD na našej Spojenej škole v Hlohovci, ktoré sa konalo 1.12.2022 pod vedením p. riaditeľky Tomšíkovej a úžasných pedagogických a nepedagogických zamestnancov a opäť škola ukázala, čo všetko vie ponúknuť svojim budúcim študentom a tí terajší mali možnosť predviesť, čo sa do dnes naučili.
Fotodokumentácia nájdete tu.
Videozáznám nájdete tu.

Slávnostné uvedenie zrekonštruovaných priestorov novej Materskej školy, ktorá je organizačnou súčasťou Spojenej školy, Beethovenova 27, Trnava

Materská škola je zameraná na vzdelávanie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/.Vo  vzdelávaní používame Elkoninovu metódu výuky čítania a to cez napodobňovanie zvukov zvierat, z rytmiky zvukov čo vedie k procesu fonematického uvedomovania. Dieťa sa učí, že hovorené slovo pozostáva z menších častí-zvukov, ktoré je možné identifikovať a manipulovať s nimi. Je to trieda 5 až 6 ročných detí s diagnózami: afázia, fufnavosť, dyslália, dyzartria... Tieto deti absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie a po skončení budú prijatí do ZŠ pre žiakov s NKS, ktorá je tiež organizačnou zložkou Spojenej školy.
316149502_1207905303131447_3006866644560780138_n 316163196_439603315012665_2150343431045519235_n 316269260_3337188756496762_4433511294043696400_n

Úspešnou reprezentáciou v slovenskej a v medzinárodnej súťaži sa môže pochváliť Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, ktorej Eliška R. v kategórii armwrestling získala 2 zlaté medaily na Majstrovstvách sveta vo Francúzsku a Adriana Š. získala striebornú medailu na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v cykliste 2022. K týmto úspechom im srdečne gratulujeme.

Rakická Šišková

Udelenie čestného názvu

Zástupcovia Regionálneho úradu školskej správy v Trnave pri príležitosti otvorenia nového školského roka odovzdali dekrét z Ministerstva školstva Slovenskej republiky o udelení čestného názvu škole. Vo Veľkých Úľanoch škola ponesie meno prvého učiteľa z tejto obce Mikuláša Lieskovského.
S novým názvom bude škola naďalej miestom, kde budú žiaci radi získavať nové vedomosti a skúsenosti, budú sa radi učiť a popri tom spoznávať nové veci. Pedagógom želáme aby Vás Vaša zodpovedná práca napĺňala a prinášala Vám viac radostí ako starostí.

IMG-0795 IMG-0799