Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a učiteľov ZŠ a SŠ