Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Usmernenia a smernice

Usmernenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SK pre materské školy, základné školy a pre školy určené pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú zapojené do programu poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov, pokiaľ ide o spôsob úhrad za tieto poľnohospodárske výrobky medzi týmito školami na jednej strane a deťmi a žiakmi na strane druhej. Nájdete tu.


Zákon č. 182/2023 Z. z. - Usmernenia k poskytovaniu podporných opatrení školou alebo školských zariadení