Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vzdelávanie detí cudzincov

Metodické odporúčania ako deťom prichádzajúcim z cudziny pomôcť s adaptáciou v našich školách, ako postupovať pri zaradení do ročníka a tiež ako postupovať pri ich hodnotení nájdete na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR niekoľko metodických usmernení a odporúčaní, ktoré sú dostupné na nasledujúcom odkaze:

Situácia na Ukrajine (externý odkaz)

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zosumarizoval informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby tak mohli rýchlo a  efektívne pomáhať deťom, rodičom. Tieto informácie sú dostupné na nasledujúcom odkaze:

Krízová intervencia (externý odkaz)